„Okładki, jakże żywe” - ogólnopolski projekt e-twinning

etwinlogoNasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning wspólnie z 14 szkołami z całej Polski. „Okładki, jakże żywe” to tytuł  tego projektu, którego głównymi celami są:

  • stworzenie społeczności młodych ludzi czytających książki,
  • inicjowanie mody na czytanie,
  • umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi,
  • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informatyczno – komunikacyjnej
  • oraz rozwijanie uczniowskiej kreatywności i wiary we własne możliwości.

Koordynatorkami przedsięwzięcia z ramienia naszej szkoły są pani Anna Pękala- nauczycielka języka polskiego wraz z panią Martą Florkiewicz-Borkowską- nauczycielką języka niemieckiego oraz zajęć artystycznych, a realizować go będzie klasa III b gimnazjum. Projekt polega na umiejętnym przedstawiania treści wybranych książek, wejściu w rolę głównego bohatera lub bohaterów i dogłębnego ich poznania, dzięki czemu, powstaną nowe odsłony okładek wraz z „zachętkami”, czyli interesującymi streszczeniami. Dzięki korelacji międzyprzedmiotowej zostaną zrealizowane odrębne zadania, a ich efektem będzie powstanie pięciu okładek książek, których bohaterami będą uczniowie klasy III b gimnazjum. Pani Anna, podczas zajęć dodatkowych, będzie przygotowywała wraz z uczniami listę lektur, które mają nie tylko fantastyczną treść, ale i ciekawą okładkę, natomiast Pani Marta, podczas zajęć artystycznych, zajmie się stworzeniem „żywej okładki”, na której pojawią się nasi uczniowie, jak najwierniej przedstawiając oryginalną wersję. Projekt będzie trwał od września 2017 do czerwca 2018 roku. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będziemy cyklicznie opisywać i publikować ich rezultaty na łamach bloga projektowego oraz strony internetowej szkoły.

etwinning

 Zespół eTwinning