Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania i wymagania na poszczególne oceny

Język polski
 polski-pso-kl 4-7
 polski-wymagania kl 4
polski-pso-wymagania kl 2-3 gim
 
Język angielski
angielski-pso kl 1-3
angielski wymagania kl 1
angielski wymagania kl 3
angielski wymagania kl 4
angielski wymagania kl 6
angielski wymagania kl 7
angielski pso wymagania kl 2 gim
angielski pso wymagania kl 3 gim
 
 Język niemiecki
niemiecki wymagania kl 7
niemiecki wymagania kl 2 gim
niemiecki wymagania kl 3 gim
 
 Matematyka
 matematyka wymagania kl 4
 matematyka wymagania kl 5
 matematyka wymagania kl 6
 matematyka pso gimnazjum
 
Informatyka/Zajęcia komputerowe
informatyka-pso-wymagania-kl4
zaj-komp-pso-wymagania-kl5
zaj-komp-pso-wymagania-kl6
informatyka-pso-wymagania-kl7
informatyka-pso-wymagania-gim
 
Przyroda
przyroda-pso-wymagania-kl4-6
 
Edukacja wczesnoszkolna
 
W-F
wf-pso-kl4-7-gim
 
Religia
religia-pso-kl1-3
religia-pso-kl4-7
 
Historia
historia-pso-kl4-7
historia-pso-gim
 
Wiedza o społeczeństwie
 wos-pso-gim
 
Technika
 technika-pso-wymagania
 
Muzyka
 
Plastyka
 plastyka-pso
 plastyka-wymagania
 
Biologia
biologia-pso-wymagania-kl7
biologia-pso-wymagania-kl2gim
biologia-pso-wymagania-kl3gim
 
Chemia
chemia-pso
chemia-wymagania-kl7
chemia-wymagania-kl2gim
chemia-wymagania-kl3gim
 
Fizyka
fizyka-pso
 
Geografia
geografia-pso-wymagania-kl7-2gim-3gim
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
edb-wymagania
 
Zajęcia artystyczne
zaj-art-wymagania-kl2gim
zaj-art-pso-wymagania-2Bgim
 
Zajęcia techniczne
 zaj-tech-pso-gimnazjum