Historia

Historia

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

Program nauczania klasy 4-8.pdf

Klasa 4

historia-rozklad-klasa4.pdf

Klasa 5

historia-rozklad-klasa5.pdf

Klasa 6

historia-rozklad-klasa6.pdf

Klasa 7

historia-rozklad-klasa7.pdf

Klasa 8

historia-rozklad-klasa8.pdf