Wolne stanowiska pracy w szkole

Szczegóły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach zatrudni na umowę na czas określony:

1). nauczyciela – doradcę zawodowego w wymiarze 20 godzin dydaktycznych w klasach VII – III Gimnazjum (łącznie 100 godzin);

wymagane kwalifikacje:

  • posiadane wykształcenie do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego
  • przygotowanie pedagogiczne

2). pomoc nauczyciela - w wymiarze 18/40 etatu od 3 września 2018 r.;

wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie średnie lub wyższe
  • mile widziane przygotowanie pedagogiczne
  • doświadczenie na stanowisku pomocy nauczyciela lub asystenta nauczyciela
  • doświadczenie w pracy z dziećmi

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice: http://bip.pawlowice.pl/bipkod/052/001

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz nr telefonu osoby składającej ofertę od 13 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach