Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PIELGRZYMOWICACH

ROK SZKOLNY 2017/2018

IMIĘ I NAZWISKO

PRZYDZIAŁ

mgr Anna Adamek

PRZYRODA KLASY IV, VI

GODZ. WYCH VIIA

LOGOPEDIA

GEORAFIA

mgr Ewelina Adamek

WYCHOWAWCZYNI KLASY IIIA

mgr Tomasz Bałdys

J. ANGIELSKI – I-IIIa  IVB, VB , VIZAAW ,

GODZ WYCH – IVB

mgr Barbara Bazgier - Woźny

WYCHOWAWCZYNI KLASY IIIB

mgr Anna Boruta

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agata Dziendziel

MATEMATYKA: IVC, VA, VIIA, VIIB

 WYCHOWAWSTWO – VIIB

mgr Małgorzata Dziendziel

WYCHOWAWCZYNI KLASY II

PLASTYKA IIIA, IIIB GIMNAZJUM

mgr Iwona Florian

WYCHOWAWCA  ŚWIETLICY

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Zbigniew Kiełkowski

WYCHOWANIE FIZYCZNE –IVA,  VI , II GIM CHŁOPCY , III GIM CHŁOPCY , BASEN –KLASY: IA, II

WYCHOWAWSTWO-VI

mgr Lucjan Lukaszczyk

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – IV –VII

mgr Magdalena Magdziak - Tyszko

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY ,

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Ks. Marcin Makula

RELIGIA EWANGELICKA

mgr Andrzej Pilis

ZAJĘCIA TECHNICZNE , DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Pilis

JĘZYK ANGIELSKI – VA, PLASTYKA , MUZYKA,

 GODZ WYCHOWAWCZA - KLASA VA

mgr Celina Piwko

J. POLSKI: IVA, IVB

WICEDYREKTOR

mgr Danuta Różalska Mucha

WYCHOWAWCZYNI KLASY IB

mgr Łukasz Skrzyński

WYCHOWANIE FIZYCZNE- KLASY: IVB, VA,VB, VIIA, VIIB

WYCHOWAWSTWO KLASA VB

BASEN- KLASA  IB, IIIB

mgr Zbigniew Smolarczyk

MATEMATYKA  - KLASY: IVA, IVB, VB, VI

WYCHOWAWCA KLASA IVA

mgr Henryk Śmieszek

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY –  IIIA, IIIB

INFORMATYKA – IIA GIMNAZJUM, IIB GIMNZJUM

HISTORIA  KLASY: IVB, IVC, VA, VB,

mgr Wioletta Tyrtania

RELIGIA KATOLICKA: II SP - IIGIMNAZJUM

mgr Ewa Wuwer

WYCHOWAWCZYNI KLASY IA, PRZYRODA KLASY V

mgr Maria Ozimek

HISTORIA IVA, VIIAB, II-III GIMNAZJUM

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWAWCA IIA GIMNAZJUM

mgr Beata Wróbel

RELIGIA KATOLICKA : I A ; IB

mgr Natalia Gaszczyk

JĘZYK ANGIELSKI –IIIB,  IVA, VIIB, IIB GIMNAZJUM, IIADZIWCZĘTA GIMNAZJUM

ZAJ. ARTYSTYCZNE – IIB GIMNAZJUM

WYCHOWAWCZYNI KLASY IIB GIMNAZJUM

mgr Anna Przybysz-Gołdyn

WYCHOWANIE FIZYCZNE – IVC, II GIMNAZJUM DZIEWCZYNY, III GIMNAZJUM DZIEWCZYNY ,

 GIMNASTYKA KOROREKCYJNA,

 BASEN KLASA IIIA

mgr Magdalena Machnik

JĘZYK POLSKI KLASY– IVC, VA, VI, 

IIA GIMNZJUM,

 IIIA GIMNAZJUM

WYCHOWAWCA – IVC

mgr Tomasz Sroka

JĘZYK ANGIELSKI KLASY– IVC, VIŚR, VIIA,

 IIA GIMNAZJUM CHŁOPCY,

IIIA GIMNAZJUM ,

IIIB GIMNAZJUM

WYCHOWAWCA IIIA GIMNAZJUM

ZAJ ARTYSTYCZNE IIA GIMNAZJUM

mgr Anna Pękala

JĘZYK POLSKI KLASY – VB, VIIA,

IIB GIMNAZJUM,

 IIIB GIMNAZJUM

WYCHOWACA – IIIB GIMNAZJUM

mgr Aleksander Rudzki

MATEMATYKA KLASY– IIA GIMNAZJUM,

IIIA GIMNAZJUM

FIZYKA

mgr Marta Florkiewicz-Borkowska

JĘZYK NIEMIECKI

ZAJ. ART. – IIIA,IIIB GIMNAZJUM

ZAJ TECH – IIDZ, IIIDZ GIMNAZJUM

mgr Ewa Jankowska

MATEMATYKA – IIB, IIIB GIMNAZJUM

mgr Joanna Hatłas-Czyżewska

BIBLIOTEKA, JĘZYK POLSKI

 – KLASA VIIB

mgr Aleksandra Holewik

CHEMIA

mgr Kamila Kwieczkowska-Krypczyk

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

mgr Daria Wojtowcz-Paszyna

PSYCHOLOG

mgr Barbara Cielanga

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA –KLASY III GIMNAZJUM

mgr Anna Bodurka

ASYSTENT NAUCZYCIELA  W KLASI IISP

mgr Ewa Zielińska-Chmielewska

DORADZTWO ZAWODOWE –KLASY VII

mgr Agnieszka Król

BIOLOGIA

Ks. Henryk Krawczyk

RELIGIA KATOLICKA – KLASY III GIMNAZJUM