Gazetka Ekoartystyczny Comenius News

Parking nieczynny od 27.06.2018

Dyrektor Szkoły przypomina, że w związku z realizacją przebudowy parkingu szkolnego od strony ul. Powstańców, parking ten będzie wyłączony z użytkowania od dnia 27 czerwca 2018 r. do końca sierpnia br. Bardzo prosimy o korzystanie z parkingu od strony boiska.

Konkurs filmowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym.

Zebranie Rady Rodziców - 16.05.2018

Przewodnicząca Rady Rodziców serdecznie zaprasza

na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu

16 maja 2018 r. (środa) o godz. 16.30 w stołówce szkolnej.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Iwona Parma

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego ze Szkołą Podstawową im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach jest Dyrektor Szkoły. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi między innymi:

  • nazwisko, imię, imiona,
  • miejsce i data urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  • numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
  • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Jako Szkoła możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak Wasz wizerunek:

  • zdjęcia z wydarzeń umieszczane na stronie internetowej Szkoły – www.sppielgrzymowice.pawlowice.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u „Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach”. Ponadto, dane gromadzone w monitoringu wizyjnym w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców 6 (art. 108a Ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w ostatnim punkcie.

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

REKOLEKCJE 2018

REKOLEKCJE

Rekolekcje w tym roku odbywać się będą w terminie: 4-6 kwietnia 2018r. w Kościele parafialnym w Pielgrzymowicach w godzinach:

Klasy I – IV Szkoły podstawowej              -  godz. 10.00

Klasy V – VII SP oraz II-III Gimnazjum    – godz. 12.00

Wyznaczeni nauczyciele będą sprawdzać obecność przed kościołem.

Świetlica szkolna będzie czynna w tych dniach codziennie w godz. 7.00 – 15.45.

Dzieci przebywające w świetlicy, których rodzice zadeklarują obecność na rekolekcjach, zostaną odprowadzone przez nauczyciela do kościoła i po rekolekcjach przyprowadzone przez innego nauczyciela do szkoły.

A.Pilis – Dyrektor szkoły