Artykuły

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Pawłowicach

informacjaObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Pawłowicach z dnia 17 paździenika 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice zarządzonych na dzień 24 października 2019r. - do pobrania TUTAJ