Artykuły

Projekt „Tradycyjny sad”

Szczegóły

bosfundacjaW tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w projekcie „Tradycyjny sad”, którego celem jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych oraz zdobyciu wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych i sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

sadownicy

Konkurs jest skierowany do szkół wszystkich poziomów i prowadzony w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Polega na stworzeniu, przy pomocy grantu z Fundacji BOŚ, mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie. Mini sad może zostać założony przy szkole, parafii lub na działce należącej do gminy.

Nasz zespół nosi nazwę „Sadownicy Karola” ,a w projekcie bierze udział 10 uczniów i opiekun z jednej szkoły.

Oto nasz skład:

Bartek Kramarski, czyli wybrany przez nas kierownik zespołu. Ma 12 lat i chodzi do klasy VI. Jest odpowiedzialny i rozsądny dlatego pełni tak ważną rolę.

Kacper Majerek jest informatykiem oraz fotografem naszego zespołu. Również ma 12 lat i uczęszcza do klasy VI. Jest dobry z informatyki oraz robi ładne zdjęcia.

Artur Baron zajmuję się reklamowaniem naszej grupy. Jest uczniem klasy V i ma 11lat. Jest pomysłowy i tworzy promujące nas ulotki.

Angelika Kornaś jest kreatywną osobą, więc podjęła się tworzenia naszego loga. Ma 12 lat i jest uczennicą klasy VI.

Emilka Moskwik jest opiekunem naszego sadu. Ma 10 lat i chodzi do klasy V.

Emilka Kula, także pełni funkcje rysownika zespołu. Uczęszcza do klasy V i ma 10 lat.

Emilia Pastuszek stworzyła plakat promujący nasz zespół. Chodzi do klasy VI i ma 12 lat. Ma świetne pomysły co bardzo dobrze wpływa na zespół.

Oliwia Bieniarz również stworzyła plakat, który nas promuje. Ma 13 lat i jest uczennicą klasy VI. Jest zorganizowaną osobą.

Marta Holewik zajmuje się opisywaniem postępów naszej grupy. Uczęszcza do klasy VI i ma 12 lat.

Julia Penkala, także zajmuje się opisywaniem postępów. Chodzi do klasy VI i ma 12 lat.

A naszymi opiekunkami są: pani Barbara Gatner i pani Agnieszka Król.

Każdy z nas ma wiele ciekawych pomysłów, wartych zrealizowania oraz chęć wygranej...

Więcej informacji na temat konkursu:

http://tradycyjnysad.pl/index.php?m=re

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach