Artykuły

Znaleziono rower

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że przed feriami zimowymi został znaleziony na parkingu przed szkołą pozostawiony rower marki BMX Magic. Rower jest zabezpieczony i znajduje się na terenie szkoły. Właściciela roweru proszę o jego odbiór.

Dyrektor Szkoły