Artykuły

Nabór na stanowisko "asystenta nauczyciela" 2018

informacjaDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
„ASYSTENT NAUCZYCIELA”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy tj.: 18/40 etatu asystenta nauczyciela.

 

Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie na kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje dodatkowe:

  • ukończone studia wyższe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
  • ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kopia dyplomu ukończenia studiów),
  • podanie o pracę,
  • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu osoby składającej ofertę od 5 marca 2018 r. do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00. Rozmowy przeprowadzone zostaną z wybranymi kandydaturami w dniu 15 marca 2018 r. Zatrudnienie od 19 marca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Telefon kontaktowy: 32/47 23 108.

Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko asystenta nauczyciela”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową.

O terminie i godzinie rozmowy zainteresowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Dokumenty:

kwestionariusz ubiegania się o zatrudnienie.pdf

Oswiadczenie.pdf

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf