Artykuły

Zebranie Rady Rodziców - 20.11.2014

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek tj. 20.11.2014

w stołówce szkolnej o godzinie 18.00.

Zaprasza

Przewodnicząca Rady Rodziców