BAL SZKOLNY - 9 STYCZNIA 2016

Szczegóły

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach organizauje Bal Szkolny w dniu 9 stycznia 2016 r. (sobota). Prosi się rodziców o zakup fantów (do 25 zł) i przyniesienie do szkoły do 18 grudnia 2015 r. Jedna rodzina może zakupić tylko jeden fant.

 

Przewodnicząca 

Rady Rodziców  

Eugenia Węglorz

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach