Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

Szczegóły

apel podsumowujacy rok szkolny 2014-2015 1 20150630 1906747419W środę 24 czerwca odbył się w auli szkolnej apel podsumowujący miniony rok szkolny. Podczas tego spotkania ważnymi uczestnikami byli uczniowie klas szóstych – już prawie absolwenci szkoły podstawowej.

Apel rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły i przekazaniem go nowemu pocztowi sztandarowemu. W jego skład weszli uczniowie: Justyna Matuszczyk, Emilia Till i Paweł Lebioda. Następnie pan Tomasz Bałdys – opiekun samorządu uczniowskiego zapoznał wszystkich z wynikami wyborów do samorządu, poinformował, że w nowym roku szkolnym przewodniczącą będzie Dominika Graca, a opiekunem pani Agata Dziendziel.

Kolejną część spotkania wypełniło wręczanie nagród i dyplomów uczniom biorącym udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a były nimi:

- Konkursy przyrodnicze: Świetlik, Pionier, Przyjaciel lasu – nagrody wręczyła pani Janina Węglarz-Wieszołek

- Matematyczny: Kangur –  pani Agata Dziendziel

- Biblioteczny – pani Marta Holeksa

- Profilaktyczny „Dziękuję, nie palę” – pani Ania Boruta

- Zbieranie nakrętek – Ewelina Adamek (podziękowanie za udział w akcji)

Z niecierpliwością na swoją kolej czekali uczniowie, którzy w tym roku szkolnym zdali egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Z rąk pana dyrektora Andrzeja Pilisa otrzymali oni swoje pierwsze „prawo jazdy”.

Liczne sukcesy minionego roku szkolnego i bardzo dobry wynik sprawdzianu szóstoklasisty z pewnością są powodem do dumy i licznych satysfakcji. Dyrektor szkoły pan Andrzej Pilis w swoim wystąpieniu podsumował miniony, dobry rok szkolny.

Tradycyjnym punktem apelu podsumowującego jest uroczyste pożegnanie szóstoklasistów. Uczniowie klas piątych zaprezentowali swoim starszym kolegom humorystyczne scenki z życia szkoły, a panie Celina Piwko i Marta Holeksa w prezentacji multimedialnej pokazały znak upływającego czasu porównując zdjęcia z dzieciństwa z obecnym wizerunkiem szóstoklasistów. Każdy z nich usłyszał również rymowankę na swój temat.

W ostatniej części spotkania na scenie pojawili się uczniowie klas szóstych, którzy swoim programem artystycznym podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za sześć minionych lat pobytu w szkole podstawowej. Symbolem ich wdzięczności i pamięci stało się drzewko, które zasadzili po uroczystości pożegnania, zaś ostatnim jego punktem było spotkanie szóstoklasistów i nauczycieli o godz. 16.00 w gospodarstwie agroturystycznym u państwa Penkalów, gdzie odbył się komers zorganizowany przez rodziców naszych absolwentów.

Więcej zdjęć z apelu w naszej Galerii.

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach