Projekt „Wiem, że warto się uczyć”

Szczegóły

kapital ludzki

 

 

Projekt „Wiem, że warto się uczyć”

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-24-098/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został zrealizowany od X/2014 do V/2015

Przeprowadzono w szkołach podstawowych gminy Pawłowice zajęcia z j. angielskiego, matematyki, przyrody w sumie:

- 832 godz. dla uczniów uzdolnionych,

- 910 godz. dla uczniów z trudnościami

Przeprowadzono w gimnazjach gminy Pawłowice zajęcia z j. angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii w sumie:

- 780 godz. dla uczniów uzdolnionych,

- 660 godz. dla uczniów z trudnościami,

- 132 godz. z doradztwa zawodowego.

W sumie przeprowadzono 3314 godzin zajęć.

Ogólna wartość projektu to 315 568,22 zł

w tym przeznaczono:

- 198 580,00 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia

- 69 652,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych

- pozostałe środki to wkład własny przeznaczony na wynagrodzenie personelu zarządzającego i wynajem sal.

W całym projekcie wzięło udział 473 uczniów (251 dziewcząt i 222 chłopców).

Z tego w naszej szkole przeprowadzono:

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach

liczba przeprowadzonych zajęć

przedmiot

całość

j. angielski dla uzdolnionych uczniów

104

j. angielski dla uczniów z trudnościami

156

matematyka dla uzdolnionych uczniów

26

matematyka dla uczniów z trudnościami

26

przyroda dla uzdolnionych uczniów

78

przyroda dla uczniów z trudnościami

78

Razem

468

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach