Zapisy do szkoły podstawowej 2023/2024

zapisy do szkoly podstawowej 2023

   

Przebieg i zakończenie akcji ekologicznej "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".

Szczegóły
Samorząd Uczniowski w drugiej połowie lutego przeprowadził akcję ekologiczną "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Został przeprowadzony apel podczas którego zostało wyjaśnione czym są elektrośmieci, jak należy je segregować, gdzie składować i co z nich powstaje w procesie recyklingu. 
Oprócz tego zostały rozwieszone plakaty na terenie naszej wsi informujące o organizowanej zbiórce. Mieszkańcy wsi oraz uczniowie szkoły mogli w wyznaczonych dniach przynosić do wyznaczonego miejsca zbiórki elektroodpady. 
W miejscu zbiórki pojawiły się baterie, telewizor, lodówka, pralki, elektryczne urządzenia kuchenne/domowe itp. Uzbieraliśmy w sumie 502 kg elektrośmieci.
Nasza placówka w ramach nagrody otrzymała kwotę 75 zł od firmy odbierającej elektroodpady. Zostanie ona wykorzystana na realizację wydarzeń organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 
Akcja ekologiczna
Alina Majerek
   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach