EKO-LABORATORIUM KAROLA

Szczegóły

W niełatwym czasie pandemii nie zrezygnowano, na szczęście, z działań mających na celu polepszenie warunków pracy w szkole i stworzenie warunków do jeszcze lepszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy. Ważnym celem dydaktycznym i wychowawczym szkoły jest realizacja zadań związanych z edukacją przyrodniczą, zdrowotną i szeroko rozumianą ochroną środowiska. Mając to na uwadze, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach: mgr Agnieszka Król, mgr Aleksandra Holewik, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz pracownicy administracji przygotowali dokumentacje do udziału w konkursie „Zielona pracownia”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To już siódma edycja tego konkursu i tym razem się udało! Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu konkursu, został złożony wniosek o dofinansowanie zorganizowania i wyposażenia pracowni, która otrzymała nazwę „Eko - Laboratorium Karola”. Z wielką radością odebraliśmy informację, że Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach znalazła się na liście laureatów konkursu.

Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnego laboratorium  do nauki przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda) i realizacji zajęć pozalekcyjnych,  Wyposażenie to oparte będzie  na elektronicznych czujnikach i oprogramowaniu do interaktywnej wizualizacji i analiz służących do przeprowadzania praktycznych eksperymentów i doświadczeń stacjonarnych oraz doświadczeń w terenie.
Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano tak, aby można było wykonać badania i pomiary,  m.in. wody, gleby, powietrza,  prądu elektrycznego, mikroskopowania oraz przeprowadzenia doświadczeń.
Zakres remontu przewiduje modernizację oraz przebudowę instalacji elektrycznej- wymiana oświetlenia, doprowadzenie gniazdek do stanowisk pracy przy blacie roboczym , malowanie sali, oklejenie szafy pod zabudowę układem okresowym pierwiastków wykonanym na wymiar, postawienie ścianki działowej oddzielającej część roboczą od szaf na przechowywanie chemikaliów .

Dzięki utworzeniu EKO-LABORATORIUM KAROLA będzie możliwa realizacja Programu edukacji ekologicznej „EKOLOGICZNY KAROL”. Stworzenie takiego programu było jednym z elementów konkursu.  przyczyni się to do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, a w przyszłości przełoży się na podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej okolicy uwzględniającej takie zagadnienia jak:  formy ochrony przyrody, degradację i ochronę środowiska, minimalizowanie negatywnych zmian w środowisku oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Cennym efektem będzie miedzy innymi dbanie o ekosystemy leśne i wodne w obrębie Pielgrzymowic i całej gminy Pawłowice.

Niełatwe działania związane z udziałem w konkursie, napisanie wniosku i wszystkie zadania z nim związane, przyniosły zamierzony efekt: w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach powstanie nowoczesna, piękna zielona pracownia.

  • eko-laboratorium_001
  • Odsłon: 30
  • eko-laboratorium_002
  • Odsłon: 32
  • eko-laboratorium_003
  • Odsłon: 31
  • eko-laboratorium_004
  • Odsłon: 28

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach