Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szczegóły

Zakończenie roku szkolnego, ze względu na obowiązujące jeszcze zasady bezpieczeństwa i rygor sanitarny, odbyło się w zmienionej, ale również uroczystej formie. To dzień wyjątkowy szczególnie dla tegorocznych absolwentów, którzy w towarzystwie Dyrektora szkoły – Pana Andrzeja Pilisa, wicedyrektor – Celiny Piwko, wychowawcy klasy VIII – Zbigniewa Kiełkowskiego oraz wychowawczyń klas VII – Izabeli Pilisi Marty Florkiewicz – Borkowskiej, spotkali się o godzinie 9.00 w auli szkolnej.

 
Tegoroczni absolwenci w skupieniu wysłuchali słów Pana Dyrektora oraz swojego wychowawcy. Był również czas na wręczenie licznych nagród i podziękowań za działania podejmowane podczas edukacji w szkole podstawowej. Pani Marta Florkiewicz – Borkowska, opiekunka samorządu uczniowskiego, podziękowała przewodniczącej Joannie Paraluk, skarbnikowi Miłoszowi Puzoniowi oraz aktywnie zaangażowanej w prace samorządu – Oldze Myszce. Ciepłe słowa i podarunki odebrały również od pani Marty uczestniczki szkolnego projektu „Pożeracze smutków”. Następnie głos zabrała Pani Izabela Pilis, która szczególnie chciała wyróżnić za pomoc i zaangażowanie w liczne działania Joannę Paraluk oraz wspierających ją chłopców: Miłosza Puzonia, Przemka Zaprzalskiego i Janka Drozdzioka. Po raz kolejny na środek został wywołany Miłosz Puzoń, który otrzymał dyplom za udział w konkursie na najlepszego absolwenta w gminie Pawłowice oraz za uzyskanie najlepszego wyniku
w szkole w konkursie z języka angielskiego „Fox”.


W kolejnym punkcie programu absolwenci, z rąk Dyrektora i wychowawcy, odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Niestety, na ten moment zaczekać musi jeszcze czworo uczniów, którzy z powodu kwarantanny napiszą egzamin ósmoklasisty w dniach 7 – 9 lipca i dopiero wtedy będą mogli otrzymać świadectwa szkolne. Wśród uczniów klasy ósmej pięcioro zasłużyło na świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Niestety z powodu obowiązujących obostrzeń Dyrektor szkoły nie mógł osobiście wręczyć rodzicom listów gratulacyjnych, poprosił uczniów o ich przekazanie. Tradycją naszej szkoły jest uhonorowanie jednego z uczniów tytułem Najlepszego Absolwenta. Decyzją Rady Pedagogicznej na to wyróżnienie w tym roku szkolnym zasłużył Miłosz Puzoń, wręczona została również Nagroda Specjalna dla Joanny Paraluk, która często aktywnie angażowała się w liczne działania na rzecz klasy i szkoły.


W pożegnanie ósmoklasistów zaangażowali się również tegoroczni uczniowie klas siódmych, którzy przygotowali dla swych starszych kolegów Oskary wręczone w różnych kategoriach oraz film prezentujący wspomnienia z minionych lat, natomiast uczniowie klasy ósmej wypowiedzieli w wersji filmowej słowa indywidualnych podziękowań dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
Wieloletnią tradycją szkoły, której nie zabrakło też w tym roku, było posadzenie drzewa.

screenshot 2020 06 26 13 53 34 552

  • zakonczenie-roku-szkolnego_2020_001
  • Odsłon: 97
  • zakonczenie-roku-szkolnego_2020_002
  • Odsłon: 79
  • zakonczenie-roku-szkolnego_2020_003
  • Odsłon: 67
  • zakonczenie-roku-szkolnego_2020_004
  • Odsłon: 60

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach