Konkurs dla najlepszych uczniów szkół w Gminie Pawłowice

Szczegóły

Mimo utrudnień związanych z epidemią, nie zrezygnowano w tym roku szkolnym z corocznego konkursu na najlepszego ucznia w Gminie Pawłowice. Mogą w nim brać udział uczniowie klas IV – VIII, którzy spełniają odpowiednie kryteria. Pierwsze z nich dotyczy średniej ocen w pierwszym semestrze, a także udziału w różnych konkursach, aktywności w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

Co roku nagrodą dla uczniów był udział w ciekawej wycieczce turystycznej, jednak w obecnej sytuacji zdecydowano, że nagrodzeni uczniowie otrzymają równowartość pieniężną takiego wyjazdu.
W tym roku szkolnym wychowawcy klas: VIA ( 2 uczniów), VIIA ( 1 uczennica), VIIB ( 3 uczniów) i klasy VIII ( 1 uczeń)  wysłali wnioski do Gminnego zespołu Oświaty, a teraz z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach