Regulamin konkursu „Hodowla kryształów”

Regulamin konkursu „Hodowla kryształów” dla uczniów klas V – VIII

Szczegóły

Regulamin konkursu „Hodowla kryształów”

dla uczniów klas V – VIII

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

 

Organizator konkursu: mgr inż. Aleksandra Holewik

Termin: luty/marzec 2020 rok

1. Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi, światem eksperymentów i doświadczeń,
 • wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnego eksperymentowania, zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, dokonywania ich opisu i wyciągania wniosków,
 • inspirowanie uczniów i rozwijanie ich zainteresowań

2. Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.
 • Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształówdowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie, w postaci np. zdjęć, filmów czy opisów.
 • Do kryształu powinna być dołączona etykieta z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia oraz dokumentacja z przebiegu doświadczenia.

3. Harmonogram konkursu:

 • 03.2020 rok – ostateczny termin dostarczenia wyhodowanego kryształu,
 • 04.2020 rok – ogłoszenie wyników konkursu
 • 04.2020 rok – zgłoszenie najlepszych kryształów do Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Oceny kryształów dokona specjalnie powołana Komisja. Wynik oceny jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany niniejszego regulaminu

Autor: Aleksandra Holewik

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach