Wychowanie do życia w rodzinie

Szczegóły

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania:

wdz-program-nauczania-klasa4.pdf

wdz-program-nauczania-klasa5.pdf

wdz-rozklady.pdf

Zajęcia techniczne

Szczegóły

Zajęcia techniczne

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

Gimnazjum

program-nauczania-zajecia-mechaniczno-motoryzacyjne-i-zajecia-elektryczno-elektroniczne.pdf

program-nauczania-zajecia-zywieniowe-i-zajecia-krawieckie.pdf

Zajęcia artystyczne

Szczegóły

Zajęcia artystyczne

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

Gimnazjum

Wiedza o społeczeństwie

Szczegóły

Wiedza o społeczeństwie

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

wos-rozklad-klasa8.pdf

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Szczegóły

WF

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

 

Edukacja wczesnoszkolna

basen-rozklad-klasa1.pdf

basen-rozklad-klasa2.pdf

basen-rozklad-klasa3.pdf

korekcyjna-rozklad-klasa1.pdf

korekcyjna-rozklad-klasa2.pdf

korekcyjna-rozklad-klasa3.pdf

Klasa 4

wf-rozklad-klasa4.pdf

Klasa 5

wf-rozklad-klasa5.pdf

Klasa 6

wf-rozklad-klasa6.pdf

Klasa 7

wf-rozklad-klasa7.pdf

Klasa 8

wf-rozklad-klasa8.pdf

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach