Prezentacje - pierwsza pomoc

Prezentacje dla klas czwartych przygotowujących się do sprawdzianu na kartę rowerową:

Pierwsza pomoc

Szkolenie - pierwsza pomoc