Materiały włókiennicze i znaki informacyjne na odzieży

Materiały włokiennicze Prezentacja (.ppt)

Znaki informacyjne na odzieży Plik (.pdf)