JEDNOSTKI PAMIĘCI

Szczegóły

Technologia przechowywania danych na dyskach jest oparta o technikę cyfrową, która rozróżnia tylko dwa stany - stan "TAK" lub stan "NIE". Stanowi "TAK" możemy np. przypisać wartość "1" natomiast "NIE" wartość "0".
Zatem najmniejszą jednostka pamięci stanowi jeden zdolny do przechowywania wartość "0" lub "1".

Zapis złożony z ciągów bitów nazywa się:
w technice - zapisem cyfrowym;
w informatyce - zapisem binarnym;
w matematyce - zapisem dwójkowym.
Jednostka większą od bitu jest bajt.
Jest to ciąg leżących obok siebie ośmiu bitów, który stanowi kombinację stanu "TAK" czyli "1" i stanu "NIE" czyli "0".

 

BIT
Bit - najmniejsza ilość informacji używana w komputerach. Oznaczana jest za pomocą - b. Przeważnie stosuje się podstawowe przedrostki wielokrotności SI (kilobit, megabit?), czyli o mnożniku 1000.
Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden), jest tożsamy z cyfrą w systemie dwójkowym.
Binarny sposób zapisu informacji związany jest z tym, że komputer jako urządzenie elektroniczne rozpoznać może dwa stany prądowe:
0 ? brak sygnału napięciowego i 1 ? jest sygnał o napięciu 5 V.

BAJT
Bajt - jest to najmniejsza adresowalna jednostka pamięci komputerowej. litera B.
Jeden bajt to ilość pamięci potrzebna do przechowywania jednego znaku (litery lub cyfry itp.). Jeden bajt ma 8 bitów ? tzn. dla zakodowania znaku w systemie dwójkowym potrzeba 8 cyferek dwójkowych.

Jednostki pochodne Bajta i przykłady ich użycia

• Kilobajt (kB) = 1024 B
o Nieduże pliki - kilka lub kilkadziesiąt kB
o Pamięć Cash - kilkaset kB
• Megabajt (MB) = 1024 kB ?1000 000 B
o Dyskietki - 1,44MB
o Płyta CD - 700MB
o Pamięć RAM 512MB
• Gigabajt (GB) = 1024 MB ? 1000 000 000 B
o Płyta DVD - kilka GB
o Dysk twardy - kilkaset GB
• Terabajt (TB) = 1024 GB ? 1000 000 000 000 B
o Duże dyski twarde ? około 1 TB

Herc (ilość operacji na sekundę - częstotliwość) Hz

Jednostkę stosuje się głównie przy podawaniu :
• częstotliwości taktowania procesorów wyrażana w:
o kHZ - kiloherc (1000 Hz)
o MHz - megaherc (1000 000 Hz) - starsze procesory,
o GHz - gigaherc (1000 000 000 Hz) ? nowe procesory,
• odświeżania monitorów (około 60-100 Hz)

Z zapisu metamatematycznego wynika, że kombinacji "0" i "1" w jednym bajcie może wystąpić 256 kombinacji - 28 = 256. Taką kombinację ośmiu bitów w jednym bajcie nazywamy kodem ASCII, którym przypisano: 30 małych liter alfabetu + 30 dużych + 10 cyfr + 30 znaków specjalnych. Pozostałe 156 kodów ASCII to kody sterujące pracą urządzeń komputera, znaki semigraficzne pozwalające na rysowanie ramek i linii prostych na monitorze komputera.
Wyższe jednostki pojemności informacji to:
1 kB (kilobajt) = 1024 bajty
1 MB (megabajt) = 1024 kB
1 GB (gigabajt) = 1024 MB

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach